Пътуване из Словакия (част първа)

Бардейов

Замъкът в Бойнице
Големите Фатри
Модра
Вълколинец

1 коментар:

Instagram