2013 was full of varieties for me. In February I went on an Erasmus program in Bratislava till the end of June. In March I visited Budapest and Prague and the rest of my stay in Slovakia was provided by some weekends in Vienna.
Shortly after I came back home I left on a vacation to Athens and Zakynthos. In July and August I went 3 times to our Black Sea.
September was the month when my mother and I made a short trip to Italy - we visited BolognaVenice and Florence.
In November I went back to Bratislava for a week. My way back was accompanied with a 7 hours stay in Berlin where I met an old friend of mine.
Apart from all the travels, some changes happened at work and I am at my 4th year at the university! I'll never forget 2013! I'm thankful for all the possibilities I had and all the occasions during the past year. I hope that 2014 will be even a better year!

Ето каква беше изминалата година за мен. Още февруари заминах на Еразъм в Братислава до края на юни. През март посетих Будапеща и Прага, а останалата част от престоя ми в Словакия беше съпътстван от редовни уикенди във Виена.
Малко след като се прибрах заминах за Атина и Закинтос. През юли и август отскочих 3 пъти до нашето черноморие.
През септември с майка ми си направихме екскурзия до Италия, посещавайки Болоня, Венеция и Флоренция.
През ноември се завърнах в Братислава за 1 седмица. На връщане имах 7 часов престой в Берлин, където се видях с близка приятелка.
Отделно от пътуванията се случиха известни промени в работата ми, а в университета вече съм 4ти курс! Никога няма да забравя 2013! Благодарна съм за възможностите, които имах, и за събитията през изминалата година. Надявам се 2014 да е дори по-добра!